Happy August Birthdays!

Birthday
AlvaradoSandra8/19
CelisIthati8/9
GarciaFelipe8/26
GaserAnthony8/4
HerreraJoshua8/25
JanjikyanArmine8/29
KubotaSara8/15
LavioletteAllison8/14
LeonLezlie8/31
MaleeRungrat8/25
MarforiElizabeth8/28
MichelOscar8/19
PigfordWayne8/9
TellerLauren8/16
TukeyErik8/10
Ulloa MejiaHenry8/7
ValdezYesenia8/6
VariscoDenise8/21
VelasquezLeydy8/14
WedelKarla8/26
WernerDavid8/26
YeretsianLisa8/20